Sản Phẩm

Ylang Ylang & Wood

Ylang Ylang & Wood
 

Ylang Ylang & Wood Fragrance:

Hương đầu: Lemon Citrus

Hương giữa: Floral Ylang Ylang

Hương cuối: Woody, Spicy

 

Thành phần:

  • Blackpepper Oil
  • Cananga Oil
  • Cedarwood Oil
Trò chuyện với Kodo