Sản Phẩm

Wood & Coffee

Wood & Coffee
 

Hương đầu: Bergamot Citrus

Hương giữa: Coffee Woody

Hương cuối: Tonka Musk

 
Trò chuyện với Kodo