Sản Phẩm

White Tea

White Tea
 

Hương đầu: Citrus Lemon

Hương giữa: Floral Rose

Hương cuối: Woody Amber

 

 

 
Trò chuyện với Kodo