Sản Phẩm

WHITE TEA & THYME

WHITE TEA & THYME
 

 Hương đầu : Jasmine, Cinnamon

 Hương giữa: Petitgrain, Geranium, Tobacco

 Hương cuối: Musk, Vetiver, Rose

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo