Sản Phẩm

Yuzu Blossom

Yuzu Blossom
 

Hương đầu: Lemon, Bergamot, Petitgrain

Hương giữa: Orange Blossom, Lily of the Valley, Mandarin

Hương cuối: Rosemary, Cedarwood, Musky

 
Trò chuyện với Kodo