Sản Phẩm

WILD FLOWER

WILD FLOWER
 

 Hương đầu : White Flower

 Hương giữa: Jasmine, Tuberose

 Hương cuối: Sandalwood, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo