Sản Phẩm

WILD BAMBOO

WILD BAMBOO
 

Hương đầu : Bergamot, Orange

Hương giữa: Rose, Lily of the Valley

Hương cuối: Orange Blososm

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo