Sản Phẩm

WHITE TEA

WHITE TEA
 

 Hương đầu : Lemon

 Hương giữa: Clary Sage

 Hương cuối: Coumarin

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo