Sản Phẩm

TUBEROSE ANGELICA

TUBEROSE ANGELICA
 

 Hương đầu : Lemon, Mandarin

 Hương giữa: Pepper, Tuberose

 Hương cuối: Cedarwood, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo