Sản Phẩm

TRUFFLE GARDEN

TRUFFLE GARDEN
 

 Hương đầu : Apple, Cinnamon

 Hương giữa: Cedarwood, Sandalwood

 Hương cuối: Dry Wood, Leather

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo