Sản Phẩm

TROPICAL PINEAPPLE

TROPICAL PINEAPPLE
 

 Hương đầu : Pineapple

 Hương giữa: Pineapple, Coconut

 Hương cuối: Coconut

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo