Sản Phẩm

THE TUBEROSE

THE TUBEROSE
 

Hương đầu : Bergamot
Hương giữa: Tuberose
Hương cuối: Vanilla
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo