Sản Phẩm

THE SOHO

THE SOHO
 

Hương đầu : Bergamot, Grapefruit
Hương giữa: Rose, Patchouli
Hương cuối: Musk
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: LUXURY HOTEL

Trò chuyện với Kodo