Sản Phẩm

THE SHER

THE SHER
 

Hương đầu : Lemon, Rose
Hương giữa: Rosemary, Peach
Hương cuối: Cedarwood, Musk
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: LUXURY HOTEL

Trò chuyện với Kodo