Sản Phẩm

FLEUR D ORANGER

FLEUR D ORANGER
 

 Hương đầu : Citrus, Bergamot, Mandarin

 Hương giữa: Aromatic, Floral, Lavender, Neroli

 Hương cuối: Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: ULTRA BLACK

Trò chuyện với Kodo