Sản Phẩm

LUSCIOUS LEATHER

LUSCIOUS LEATHER
 

 Hương đầu : Raspberry, Galbanum

 Hương giữa: Thyme, Saffron

 Hương cuối: Cistus

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: ULTRA BLACK

Trò chuyện với Kodo