Sản Phẩm

THORNY ROSE

THORNY ROSE
 

 Hương đầu : Grapefruit, Lemon, Leaves

 Hương giữa: Pear, Blackcurrant, Rose, Tuberose, Drywood

 Hương cuối: Vanilla

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: ULTRA BLACK

Trò chuyện với Kodo