Sản Phẩm

CUBAN TOBACCO

CUBAN TOBACCO
 

 Hương đầu : Liquor, Cinnamon, Coriander

 Hương giữa: Nutmeg, Ginger, Geranium

 Hương cuối: Benzoin, Patchouli, Tobacco

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo