Sản Phẩm

TEA GARDEN

TEA GARDEN
 

 Hương đầu : Bergamot

 Hương giữa: Geranium, Lemon

 Hương cuối: Ylang Ylang

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo