Sản Phẩm

SWEET RAIN

SWEET RAIN
 

 Hương đầu:  Chamomile

 Hương giữa: Citronella, Bergamot

 Hương cuối: Orange, Lemon

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo