Sản Phẩm

SKY

SKY
 

 Hương đầu:  Bergamot, Grapefruit

 Hương giữa: Geraniol, Grapefruit

 Hương cuối: Orange

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo