Sản Phẩm

SANDALWOOD

SANDALWOOD
 

 Hương đầu:  Sandalwood, Citronella

 Hương giữa: Ambergris, Vanilla

 Hương cuối: Patchouli

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: WHITE

Trò chuyện với Kodo