Sản Phẩm

ROYAL FASHION

ROYAL FASHION
 

 Hương đầu:  Violet Leaves

 Hương giữa: Iris

 Hương cuối: Patchouli

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: WHITE

Trò chuyện với Kodo