Sản Phẩm

RISING SUN

RISING SUN
 

 Hương đầu:  Bergamot, Jasmine

 Hương giữa: Rose, Cedarwood

 Hương cuối: Sandalwood, Vanilla

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: WHITE

Trò chuyện với Kodo