Sản Phẩm

RED DIAMOND

RED DIAMOND
 

 Hương đầu : Orange

 Hương giữa: Orange Blossom

 Hương cuối: Moss, Amber

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo