Sản Phẩm

RAINFOREST

RAINFOREST
 

 Hương đầu : Apple, Citrus

 Hương giữa: Geranium, Cinnamon, Clove

 Hương cuối: Sandalwood, Vetiver, Cedarwood

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo