Sản Phẩm

RAIN

RAIN
 

 Hương đầu : Bergamot, Chamomile, Peppermint

 Hương giữa: Geranium, Orange

 Hương cuối: Peppermint

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo