Sản Phẩm

PURPLE OUD

PURPLE OUD
 

 Hương đầu : Bergamot, Saffron

 Hương giữa: Rose, Patchouli

 Hương cuối: Sandalwood, Amber

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo