Sản Phẩm

PURE PASSION

PURE PASSION
 

 Hương đầu : Blackcurrant

 Hương giữa: Lily of the Valley, Peach

 Hương cuối: Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo