Sản Phẩm

PINK PEPPER

PINK PEPPER
 

Hương đầu : Lemon, Pink, Peppercorn
Hương giữa: Jasmine, Patchouli
Hương cuối: Amber
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo