Sản Phẩm

PINK GUAVA

PINK GUAVA
 

 Hương đầu : Leaves, Guava

 Hương giữa: Mint

 Hương cuối: Blackcurrant

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo