Sản Phẩm

PEONY & BLUSH

PEONY & BLUSH
 

 Hương đầu : Bergamot, Green

 Hương giữa: Jasmine, Cedarwood

 Hương cuối: Musk, Jasmine

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo