Sản Phẩm

OSMANTHUS BLOSSOM

OSMANTHUS BLOSSOM
 

 Hương đầu : Bergamot, Citronella

 Hương giữa: Geranium, Lemon, Orange

 Hương cuối: Osmanthus, Vetiver

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo