Sản Phẩm

ORIENTAL SIAM WOOD

ORIENTAL SIAM WOOD
 

 Hương đầu : Jasmine, Orange

 Hương giữa: Red Rose, Bergamot, Lavender

 Hương cuối: Citronella, Clove

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo