Sản Phẩm

ORIENTAL CHARM

ORIENTAL CHARM
 

 Hương đầu:  Chamomile

 Hương giữa: Cinnamon, Coumarin

 Hương cuối: Guaiacwood

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo