Sản Phẩm

MOUNTAIN TEA

MOUNTAIN TEA
 

 Hương đầu : Lemongrass, Lemon Green, Bergamot

 Hương giữa: Lemongrass, Tea

 Hương cuối: Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

 

 
Trò chuyện với Kodo