Sản Phẩm

MIDNIGHT BLOSSOM

MIDNIGHT BLOSSOM
 

 Hương đầu:  Mandarin

 Hương giữa: Peach, Lily of the Valley

 Hương cuối: Cendarwood, Patchouli

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: WHITE

Trò chuyện với Kodo