Sản Phẩm

LONDON COUTURE

LONDON COUTURE
 

 Hương đầu : Tangerine, Black Currant

 Hương giữa: Rose, Peony, Jasmine

 Hương cuối: Balsamic, Vanilla, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo