Sản Phẩm

JAZZ CLUB

JAZZ CLUB
 

Hương đầu : Grape
Hương giữa: Wine
Hương cuối: Vanilla
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo