Sản Phẩm

GREEN BAMBOO

GREEN BAMBOO
 

 Hương đầu:  Bergamot

 Hương giữa: Chamomile

 Hương cuối: Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo