Sản Phẩm

GAYSORN CHAMPA

GAYSORN CHAMPA
 

 Hương đầu:  Chamomile, Geranium

 Hương giữa: Jasmine, Lavender

 Hương cuối: Orange, Rose

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo