Sản Phẩm

FLOWER BREEZE

FLOWER BREEZE
 

 Hương đầu : Bergamot

 Hương giữa: Lily of the Valley

 Hương cuối: Orange

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo