Sản Phẩm

ENGLISH PEAR

ENGLISH PEAR
 

 Hương đầu : Bergamot

 Hương giữa: Geranium, Chamomile

 Hương cuối: Orange, Patchouli

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo