Sản Phẩm

EMPEROR WOOD

EMPEROR WOOD
 

 Hương đầu : Leaf, Cardamom

 Hương giữa: Iris, Sandalwood

 Hương cuối: Sandalwood, Leather

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo