Sản Phẩm

ELEGANT

ELEGANT
 

 Hương đầu : Bergamot

 Hương giữa: Macaroon, Jasmine

 Hương cuối: Cedarwood, Moss, Guaiacwood

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo