Sản Phẩm

BLOOMING JASMINE

BLOOMING JASMINE
 

Hương đầu : Honeysuckle
Hương giữa: Jasmine
Hương cuối: Jasmine
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo