Sản Phẩm

BB BRITISH

BB BRITISH
 

 Hương đầu:  Chamomile

 Hương giữa: Coumarin

 Hương cuối: Lily of the Valley

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo