Sản Phẩm

AROMATIC WOOD

AROMATIC WOOD
 

 Hương đầu : Coconut

 Hương giữa: Jasmine

 Hương cuối: Cedarwood, Sandalwood

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo