Sản Phẩm

AMBER FLOWER

AMBER FLOWER
 

Hương đầu : Peach, Nutmeg
Hương giữa: Rose, Jasmine
Hương cuối: Patchouli, Sandalwood, Vanilla
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: FRESH

Trò chuyện với Kodo