Sản Phẩm

ALMOND VANILLA

ALMOND VANILLA
 

 Hương đầu : Vanilla

 Hương giữa: Almond, Coumarin

 Hương cuối: Cinnamon, Anise

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo